Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Μελέτης και Εκπαίδευσης στις Λοιμόξεις
13o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Δ.Σ. ,Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Αντιπρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Γεν. Γραμματέας: Μ. Λελέκης
Ταμίας: Ν. Σύψας
Μέλη: Μ. Κ. Λαζανάς
Μ. Μαραγκός
Γ. Πετρίκκος
Επίτιμο Μέλος Γ.Κ. Δαϊκος

 

Οργανωτική Επιτροπή 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Μ.Λελέκης
Μέλη: Χ. Λούπα
Μ. Μαραγκός
Π. Λουρίδα
Δ. Πλαχούρας
Γ. Τσεκές

 

Επιστημονική Επιτροπή 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

 

Πρόεδρος: Μ. Κ. Λαζανάς
Μέλη: Δ. Κοφτερίδης
Μ. Μαραγκός
Σ. Μεταλλίδης
Π. Παναγόπουλος
Α. Πεφάνης
Ν. Σύψας
© COPYRIGHT 2012-2013
Focus On Health
POWERED BY INFINITY
12o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταρείας Λοιμόξεων